Klassieke Theatersportgame: Iets Anders

Klassieke Theatersportgame: Iets Anders

Aantal spelers: 2-3
Duur: 5-10 minuten
Uitvragen: een locatie / een relatie

Bij Iets Anders worden de spelers telkens voor het blok gezet om de scène nieuwe impulsen te geven. Elke keer wanneer er een bel/toeter klinkt, of iemand ‘Iets Anders’ roept, moet de speler die als laatste aan het woord was zijn woord(en) vervangen. Dit kan meerdere keren achter elkaar gebeuren. De speler moet telkens met een nieuwe invulling komen. Wanneer er niet meer wordt ingegrepen spelen de spelers, met de laatste zin als uitgangspunt, verder. De spelers kunnen niet alleen hun woorden, maar ook hun handelingen op basis van de ingrepen veranderen.

Tip: bouw de scène langzaam op en grijp, naarmate de scène voortduurt, steeds meer in.

Variant: bij Placebo spelen wij graag de Historische Iets Anders, waarbij een historische gebeurtenis langzaam maar zeker nieuwe wendingen neemt.