Placebo Originals™ TheatersportGame: De Netflix

Placebo Originals™ TheatersportGame: De Netflix

Aantal spelers: 3-5
Duur: 10 minuten
Uitvragen: drie verschillende series/films

In de game De Netflix schotelen de spelers het publiek een nieuwe Netflixverslaving voor. De spelers vragen drie verschillende series/films uit, en vragen daarbij naar enkele kenmerkende aspecten. Op basis hiervan – of beter gezegd, op basis van de ‘algoritmen van Netflix’ – raden de spelers een nieuwe serie aan, die kort gespeeld zal worden.